+4 / 0755 024 599 sau +4 / 0749 117 486 office@corobana.com

Analizăm pe scurt ce este șomajul tehnic, cine sunt beneficiarii, care este cuantumul indemnizației și modalitatea de plată.

Ce este șomajul tehnic?

Șomajul tehnic reprezintă o suspendare temporară a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, în situația întreruperii sau reducerii temporare a activităţii pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.

Așadar, contractul de muncă nu încetează, ci doar se suspendă.

Pe durata șomajului tehnic, salariaţii se vor afla la dispoziţia angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activităţii.

Cine beneficiază de șomaj tehnic?

Beneficiază de șomaj tehnic salariaţii implicaţi în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfăşoară activitate și cu privire la care angajatorul a decis suspendarea contractului de muncă.

Care este cuantumul indemnizației?

În temeiul art. 53 alin. (1) din Codul Muncii, pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare a activităţii, salariaţii implicaţi în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfăşoară activitate, beneficiază de o indemnizaţie, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

Așadar, indemnizația este de 75% din salariul de bază brut (fără sporuri sau alte prime).

La fel ca salariul, indemnizația este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator.

Așadar, care este indemnizația pe care o va primi efectiv salariatul?

Avem următoarele două exemple, realizate de Trusted Advisor – Strategie financiară și contabilitate:

Simulare indemnizație șomaj tehnic

Cine și cum plătește indemnizația?

Indemnizația pentru șomaj tehnic se suportă, potrivit art. 53 alin. (1) din Codul Muncii, de către angajator, din fondul de salarii.

În situația excepțională a actualei pandemii însă, la data de 21.03.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență nr. 30/2020, prin care, pe durata stării de urgență, unele societăți pot beneficia de plata indemnizației salariaților de către stat, din fondul bugetului asigurărilor de șomaj, în limita a 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 (care este în cuantum de 5.429 lei, conform art. 15 din Legea nr. 6/2020).

Astfel, indemnizația maximă suportată de stat, indiferent de nivelul salarial al angajatului, nu poate fi mai mare de 4071.75 lei (indemnizația brută). Din aceasta, astfel cum am arătat mai sus, se vor scădea CAS, CASS și impozitul.

La un salariu de bază brut de 5.429 lei, indemnizația de șomaj tehnic este de 4071.75 lei (indemnizația brută).

Din această sumă se vor scădea:

  • CAS 25% din indemnizația brută = 1017,94 lei
  • CASS 10%  din indemnizația brută = 407,18 lei
  • Impozit 10% din indemnizația brută – CAS – CASS = 264,7 lei

Prin urmare indemnizația netă = 2381,93 Lei.

Statul va suporta indemnizația pentru salariaţii societăților care îndeplinesc una din următoarele condiţii:

  • întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă, şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

sau

  • reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor. În această situație, angajatorii pot beneficia de plata indemnizaţiei pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a ordonanței de urgenţă (așadar, la 21.03.2020).

Pentru angajatorii din a doua categorie, plata indemnizaţiei se va realiza în baza unei declaraţii pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declaraţiei pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, şi că nu are capacitate financiară pentru a plăti toţi salariaţii.

La acest moment, din modul de formulare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 30/2020, este discutabil dacă angajatorii care vor beneficia de plata indemnizațiilor de către stat trebuie să plătească aceste indemnizații din fonduri proprii, așteptând apoi decontarea de către stat, sau dacă statul va plăti direct. Au fost transmise solicitări de clarificare în acest sens.

Dacă indemnizația se va plăti direct de către stat, pentru că potrivit OG nr. 30/2020, aceasta se va plăti pe baza documentelor depuse pentru luna anterioară, în cel mult 30 de zile de la depunerea cererii, salariații pot ajunge să încaseze indemnizația pentru luna în curs cu un decalaj de 45-60 de zile.

Prezentul articol are rol informativ și nu reprezintă o consultație juridică. Pentru că fiecare caz are elemente ce îl fac unic, situația dumneavoastră poate să nu se încadreze în situațiile generale care au fost luate în considerare la redactarea acestui articol. Pentru o consultație juridică, ne puteți găsi aici.

Vă ținem la curent cu modificările legislative și cu articole interesante despre probleme de drept printr-un newsletter lunar. Vă puteți abona dând click aici: Completare formular de înscriere la newsletter