+4 / 0755 024 599 sau +4 / 0749 117 486 office@corobana.com

La 1 ianuarie 2022 a intrat în vigoare Legea nr. 315/2021. Ca urmare, cele mai multe firme nu mai au obligația de a depune anual declarația privind beneficiarul real. De asemenea, beneficiarul real poate fi trecut și direct în Actul Constitutiv al societății. Există însă și excepții.

Când se depune declarația?

Societățile depun declarația doar:

1. La înmatriculare şi

2. Când intervine o modificare privind beneficiarul real (în termen de 15 zile).

Pentru majoritatea societăților așadar, declarația nu se mai depune în fiecare an.

De asemenea, în cazul societăților care au fost înregistrate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, obligația de a declara beneficiarul real se consideră a fi îndeplinită dacă au depus cel puţin o declaraţie privind beneficiarul real ulterior datei de intrare în vigoare acestei legi.

Ca urmare, dacă ați depus anul trecut declarația privind beneficiarul real și anul acesta nu mai există nicio modificare privind beneficiarul real, nu mai este nevoie să depuneți o altă declarație.

Mențiunea privind beneficiarul real și modalitatea de control pot fi prevăzute și direct în Actul Constitutiv

Beneficiarul real și modalitatea în care se exercită controlul pot fi înscrise și doar în Actul Constitutiv. Modificările ulterioare nu presupun obligaţia întocmirii unui act modificator la actul constitutiv. În acest caz, modificările se pot anunța și doar prin declarație.

Excepții – societăți care depun anual declarația privind beneficiarul real

Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, care au în structura acţionariatului entităţi înmatriculate/înregistrate şi/sau care au sediul fiscal în jurisdicţii necooperante din punct de vedere fiscal şi/sau în jurisdicţii cu grad înalt de risc de spălare a banilor şi/sau de finanţare a terorismului şi/sau în jurisdicţii aflate sub monitorizarea organismelor internaţionale relevante, pentru risc de spălare a banilor/finanţare a terorismului, depun anual o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor, în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale.

Excepții – societăți care nu depun niciodată declarația privind beneficiarul real

Nu trebuie să depună declarația privind beneficiarul real: regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat.

Cine dă declarația, ce conține, forma și cum se depune declarația

Declaraţia pe propria răspundere este a reprezentantului legal al persoanei juridice.

Cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali, respectiv numele, prenumele, data şi locul naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa, precum şi modalităţile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice.

Declaraţia privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la oficiul registrului comerţului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poştă şi curier sau prin ghişeul oficiului registrului comerţului, personal sau prin reprezentant conform prevederilor legale.

Declaraţia privind beneficiarul real poate fi dată şi în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

Aici este un grafic pe care îl puteți descărca:

Vă ținem la curent cu modificările legislative și cu articole interesante despre probleme de drept printr-un newsletter lunar. Vă puteți abona dând click aici: Înscriere la newsletter

Prezentul articol are rol informativ și nu reprezintă o consultație juridică. Pentru că fiecare caz are elemente ce îl fac unic, situația dumneavoastră poate să nu se încadreze în situațiile generale care au fost luate în considerare la redactarea acestui articol. Pentru o consultație juridică, ne puteți găsi aici.