+4 / 0755 024 599 sau +4 / 0749 117 486 office@corobana.com

Onorarii

Spre deosebire de alte domenii de activitate, în profesia noastră este greu să stabilim o listă cu prețuri. Pentru că fiecare problemă are elemente ce o fac unică, iar serviciile de care aveți nevoie pot fi simple sau foarte complexe, onorariile sunt stabilite de comun acord în funcție de volumul de muncă necesar. Am stabilit însă principii care vă pot ajuta să înțelegeți modul în care calculăm onorariul.

Cum stabilim onorariul

În stabilirea onorariului ținem cont de complexitatea cauzei și timpul necesar soluționării acesteia. Atunci când evaluăm complexitatea cauzei luăm în considerare în principal următoarele:

 • Cât de nouă sau dificilă este problema de drept, cauzele pentru care nu avem o jurisprudență constantă a instanțelor sau care pun probleme de drept noi în practică fiind considerate mai complexe;
 • Numărul de părți implicate;
 • Valoarea economică a cauzei;
 • Demersurile care trebuie realizate anterior reprezentării în instanță;
 • Complexitatea probelor care trebuie administrate;
 • Volumul documentelor pe care trebuie să le studiem pentru înțelegerea situației de fapt;
 • Numărul de acte procedurale pe care le redactăm;
 • Urgența cu care trebuie desfășurate activitățile;
 • Numărul de termene în care se va soluționa cauza;
 • Localitatea în care se desfășoară activitatea de reprezentare.

Ce tipuri de onorarii practicăm

Onorariul se stabilește la începutul reprezentării și în cele mai multe cauze stabilim onorariu fix, previzibil, pentru fiecare activitate din dosar, cum ar fi:

 • Onorariu fix pentru redactarea cererii de chemare în judecată sau a altui act de procedură;
 • Onorariu fix pentru fiecare termen de judecată;
 • Onorariu fix pentru toată reprezentarea în faza de urmărire penală;
 • Onorariu fix pentru prezența la doar un act de urmărire penală, de exemplu, la audierea suspectului sau inculpatului;
 • Onorariu fix pentru studierea dosarului și redactarea unei opinii juridice;
 • Onorariu fix pentru redactarea sau revizuirea unui contract;
 • Onorariu de succes stabilit ca un procent fix din suma pe care o vom obține în instanță în cazul unui rezultat favorabil.

Totodată, pentru societăți, asociații și fundații, practicăm onorarii de tip abonament, care includ un număr fix de ore alocate. De exemplu, o societate poate încheia un contract de reprezentare juridică de tip abonament, pentru o sumă fixă plătită lunar, în care sunt incluse un număr de 10 ore de asistență juridică pe lună.

Când se plătește onorariul

Onorariul se plătește de obicei la momentul semnării contractului de asistență juridică. În funcție de cuantumul onorariului, există de asemenea posibilitatea plății în rate, în următoarele forme, cu titlul de exemplu:

 • 1/2 din onorariu la momentul semnării contractului, iar 1/2 înainte de ziua depunerii actului de procedură la instanță;
 • 1/2 din onorariu la momentul semnării contractului, iar 1/2 din onorariu înainte de primul termen de judecată.

Și totuși, cât costă?

În profesia de avocat nu au fost reglementate prin lege onorarii minime și maxime pentru fiecare activitate, așa cum există, de exemplu, în cazul notarilor, iar avocații au dreptul de a stabili onorariul dorit în funcție și de criterii personale (experiență, gradul de încărcare la un anumit moment, costurile necesare desfășurării activității – chirie sediu, onorariile avocaților colaboratori din cadrul unei societăți de avocatură, etc.).

Cu toate acestea, la nivelul Uniunii Naționale a Barourilor din România s-a încercat armonizarea onorariilor minimale practicate de avocați. Un astfel de exemplu este Hotărârea Consiliului UNBR nr. 272 din 26 august 2017 prin care se aprobă „Tabloul onorariilor minimale”. Această hotărâre nu este obligatorie la acest moment, însă poate reprezenta un indicator al onorariilor minime practicate de către avocați și vă poate oferi o idee asupra mediei onorariilor minime pentru o serie de activități. Hotărârea poate fi consultată aici.