+4 / 0755 024 599 sau +4 / 0749 117 486 office@corobana.com

De la data de 15 mai pe teritoriul național a fost instituită starea de alertă, prin Hotărârea nr. 24 din 14 mai 2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, emisă de Comitetul Național pentru Situații de Urgență și publicată în  Monitorul Oficial nr. 395 din 15 mai 2020.

Hotărârea declară starea de alertă la nivel național, pentru o perioadă de 30 de zile.

Măsurile de prevenire și control al infecțiilor, aplicabile pe timpul stării de alertă, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din hotărâre.

De asemenea, regulile de desfășurare a unor activități care necesită măsuri specifice de protecție sanitară se adoptă prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului cu competență în domeniu.

Cum și în ce condiții putem ieși din casă?

Pe scurt:

 • Este permisă circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în interiorul localităților, cu condiția evitării formării grupurilor pietonale mai mari de 3 persoane care nu aparțin aceleiași familii, fără nicio declarație;
 • În spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă și în alte spații închise se instituie obligativitatea purtării măștii, astfel încât nasul și gura să fie acoperite;
 • Se dispune redeschiderea parcurilor pentru public, cu excepția locurilor de joacă pentru copii și cu respectarea măsurilor generale de prevenire și protecție.
 • Se interzice în continuare deplasarea persoanelor în afara localității/zonei metropolitane, cu următoarele excepții:
 1. deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 2. deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 3. deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
 4.  deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;
 5.  deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
 6. deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
 7. deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
 8. deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 9. deplasarea pentru activități recreativ-sportive individuale desfășurate în aer liber (ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit și altele) cu participarea a cel mult 3 persoane;
 10. deplasarea pentru participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de persoane și respectarea regulilor de distanțare socială;
 11. deplasarea pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu.

Pentru ieșirea din localitate, situațiile de mai sus se justifică prin declarație pe propria răspundere, așadar atenție la completarea acestei declarații dacă intenționați să ieșiți din localitate pentru oricare din motivele de mai sus.

Alte măsuri instituite prin Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 24/2020 și interdicții sunt următoarele:

 • Instituțiile și autoritățile publice, precum și operatorii economici publici și privați au obligația organizării activității, astfel încât munca să se desfășoare de la domiciliul angajaților, iar dacă activitatea desfășurată nu permite acest lucru, să ia măsuri pentru asigurarea triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii personalului propriu și vizitatorilor, la punctele de control-acces în incinte, dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spațiile de lucru, respectarea regulilor privind desfășurarea activității în birourile cu spații comune (open space) și a regulilor privind funcționarea unităților de cazare în regim hotelier, decalarea programului de lucru, pentru entitățile cu un număr mai mare de 50 de salariați, astfel încât începerea, respectiv terminarea programului de lucru să se realizeze la intervale de minimum 1 oră, pe parcursul a minimum 3 ore, în tranșe de minimum 20% din personal.
 • Instituțiile publice și operatorii economici care desfășoară activități comerciale/de lucru cu publicul ce implică accesul persoanelor în interiorul clădirilor iau măsuri pentru organizarea activității, astfel: accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare client/persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate; să nu permită accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,3ºC; să asigure dezinfectarea suprafețelor expuse și evitarea aglomerării de persoane, în special în zonele caselor de marcat/ghișeelor.
 • Sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, concerte sau orice alte întruniri în spații deschise, precum și de activități culturale, științifice, artistice, sportive, de divertisment, jocuri de noroc, activități de fitness, activități în piscine și de tratament balnear desfășurate în spații închise.

Pot fi însă realizate următoarele activități:

 • Se reia activitatea cabinetelor de medicină dentară pentru cazurile care nu reprezintă urgență;
 • Se reia asigurarea asistenței medicale ambulatorii pentru cazurile care nu reprezintă urgență și care nu au potențial de agravare;
 • Se pot desfășura activitățile organizate de slujitorii cultelor religioase, cu participarea publicului, care se desfășoară doar în exteriorul lăcașurilor de cult, precum și practicile și ritualurile cu caracter privat în interiorul lăcașurilor de cult (cu participarea a maximum 16 persoane).
 • Se reiau activitățile de îngrijire personală care se desfășoară în spațiile special destinate și cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție;
 • Se reiau activitățile de pregătire a sportivilor de performanță în cantonamente, care se desfășoară cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție;
 • Se reiau activitățile culturale desfășurate în spațiile special destinate, respectiv la nivelul muzeelor, bibliotecilor și al sălilor de expoziții care se desfășoară cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție;
 • Se pot desfășura activitățile recreativ-sportive în aer liber, precum ciclismul, drumețiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul și altele asemenea, care se desfășoară cu participarea a cel mult 3 persoane care nu locuiesc împreună;

Rămân suspendate temporar:

 • activitatea de servire și consum al produselor în spațiile comune de servire a mesei din interiorul restaurantelor, hotelurilor, motelurilor, pensiunilor, cafenelelor sau altor localuri publice, cât și la terasele din exteriorul acestor locații, cu excepția preparării și vânzării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, care nu presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-in“, „room-service“, livrare la client, „take-away“ etc.
 • activitatea de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale cu suprafața construită mai mare de 15.000 mp, în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția următoarelor: a) vânzarea produselor alimentare, veterinare, farmaceutice, a produselor și serviciilor de optică medicală și a serviciilor de curățătorie; b) vânzarea produselor electronice și electrocasnice, doar dacă operatorii economici asigură livrarea acestora la domiciliul/sediul cumpărătorului; c) activitatea desfășurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei și este întreruptă comunicarea cu restul complexului.

Sunt păstrare restricții la intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, cu unele excepții.

De asemenea, se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatorii economici din aviație spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Franța, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia și Iran, și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă nu de 30 de zile, ci doar de 14 zile, începând cu data de 15.05.2020.

Prezentul articol are rol informativ și nu reprezintă o consultație juridică. Pentru că fiecare caz are elemente ce îl fac unic, situația dumneavoastră poate să nu se încadreze în situațiile generale care au fost luate în considerare la redactarea acestui articol. Pentru o consultație juridică, ne puteți găsi aici.

Vă ținem la curent cu modificările legislative și cu articole interesante despre probleme de drept printr-un newsletter lunar. Vă puteți abona dând click aici: Completare formular de înscriere la newsletter