+4 / 0755 024 599 sau +4 / 0749 117 486 office@corobana.com

Pe scurt, despre Certificatul de Stare de Urgență.

Conform art. 12 din Decretul de instituire a stării de urgență, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, eliberează, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19, certificate de situație de urgență pe bază de documente justificative.

Certificatul va atesta faptul că operatorul economic a avut activitatea afectată în contextul pandemiei SARS–CoV-2. Astfel, va folosi în renegocierea anumitor contracte, amânarea unor plăți, facilități de natură fiscală și invocarea situației de forță majoră.

Cine poate primi Certificatul de Stare de Urgență

Operatorii economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

La 25 martie a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 791/2020, modificat apoi la 2 aprilie, privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

Procedura de solicitare a Certificatului de Stare de Urgență

Eliberarea se va solicita prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/,  care va conține o secțiune dedicată în acest scop. Platforma este la acest moment funcțională.

Certificatele de situație de urgență sunt emise în două forme:

a) TIP 1 (ALBASTRU) – pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere, din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate;

b) TIP 2 (GALBEN) – pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020 .

Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgență.

Solicitantul încarcă în platformă următoarele informații și documente:

a) datele de identificare;

b) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, cu referire la închiderea totală sau parţială a activităţii ca urmare a efectelor deciziilor emise de autorităţile publice competente pe perioada stării de urgenţă sau la diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020. În situația în care reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.

Solicitanții care nu sunt înregistrați la oficiul registrului comerțului furnizează informațiile și documentele indicate și documente privind autorizarea activității.

Toate documentele încărcate pe platformă vor fi semnate electronic de către reprezentant/împuternicit, așadar e obligatorie deținerea unei semnături electronice.

Societatea noastră deține semnătură electronică, așadar vă putem ajuta cu depunerea documentelor pentru obținerea certficatului de situație de urgență.

Când poate fi solicitat certificatul

Doar pe durata stării de urgență.

Citiți mai multe despre măsurile financiar-bugetare, de la Trusted Advisor, aici: NOUTATI LEGISLATIVE 21 MARTIE – SITUATIE DE URGENTA.

Prezentul articol are rol informativ și nu reprezintă o consultație juridică. Pentru că fiecare caz are elemente ce îl fac unic, situația dumneavoastră poate să nu se încadreze în situațiile generale care au fost luate în considerare la redactarea acestui articol. Pentru o consultație juridică, ne puteți găsi aici.

Vă ținem la curent cu modificările legislative și cu articole interesante despre probleme de drept printr-un newsletter lunar. Vă puteți abona dând click aici: Completare formular de înscriere la newsletter