+4 / 0755 024 599 sau +4 / 0749 117 486 office@corobana.com

Instanța a anulat executarea silită pentru că dosarul de executare silită a fost lăsat în nelucrare mai mult de 6 luni. Prin Sentința Civilă nr. 2082/04.04.2018, Judecătoria Drobeta-Turnu Severin a admis contestația la executare și a anulat toate actele de executare realizate după intervenirea perimării. Hotărârea este definitivă, întrucât banca nu a formulat apel.

Pentru a hotărî astfel, instanța a stabilit că în ceea ce privește excepția perimării executării silite, potrivit art. 389 alin. (1) și (2) Cod procedură civilă:Dacă creditorul a lăsat să treacă 6 luni de la data îndeplinirii oricărui act de executare, fără să fi urmat alte acte de urmărire, executarea se perimă de drept și orice parte interesată poate cere desființarea ei. În caz de suspendare a executării, termenul de perimare curge de la încetarea suspendării.

Potrivit art. 49 alin. (1) din Legea nr. 188/2000, ”executarea silită si celelalte acte de executare (…) se îndeplinesc la cerere (…)” . Rezultă din textul legii că, pentru a efectua orice act de urmărire executorul judecătoresc trebuie sa fie investit cu o cerere prin care creditorul să-i solicite îndeplinirea actului respectiv.

Potrivit dispozițiilor art. 129 alin. (1) Cod procedură civilă: ”Părțile au îndatorirea ca, în condițiile legii, să urmărească desfășurarea și finalizarea procesului. De asemenea, ele au obligația să îndeplinească actele de procedură în condițiile, ordinea și termenele stabilite de lege sau de judecător, să-și exercite drepturile procesuale conform dispozițiilor art. 723 alin.1, precum și să-și probeze pretențiile si apărările.” Or, executarea silită este ultima faza a procesului civil și una din formele de manifestare a acțiunii civile, fiind de asemenea guvernată de principiul disponibilității.

Din actele dosarului de executare s-a constatat că, la data de 18.05.2015, executorul judecătoresc a transmis către împuternicitul băncii, o adresă prin care îi solicita acestuia achitarea unor sume efectuate în dosarul de executare, necesare continuării executării silite, iar la data de 22.05.2015, executorul judecătoresc a încheiat un Proces – Verbal prin care se prevede că reprezentantul băncii a ridicat acte din dosarul de executare.

Ulterior, la data de 12.06.2017, executorul judecătoresc a revenit cu o adresă către reprezentantul băncii, prin care i-a solicitat achitarea sumelor solicitate și în anul 2015.

Având în vedere că de la data de 22.05.2015 până la data 12.06.2017 au trecut mai mult de 6 luni, fără să fi fost efectuate alte acte de urmărire silită, instanța constată că a operat perimarea executării silite.

Perimarea este o instituție creată pentru sancționarea lipsei de stăruință a creditorului în executare și are un caracter imperativ, astfel că ea nu poate fi înlăturată.

Contestația la executare reprezintă mijlocul procedural prin intermediul căreia oricare dintre părțile interesate – debitor, creditor sau terț vătămat –, poate cere și obține desființarea măsurilor ilegale de urmărire silita. Una dintre neregularitățile procedurale săvârșite cu prilejul activității de urmărire silită și care poate face obiectul unei contestații la executare propriu-zise este și incidența perimării executării silite.

Perimarea executării silite este sancțiunea de drept procesual civil care intervine în cazul în care creditorul, din culpa sa, a lăsat să treacă 6 luni de la data îndeplinirii ultimului act de executare silită. Efectul constatării perimării este desființarea tuturor actelor de executare, excepție făcând acelea care au dus la realizarea, în tot sau în parte, a creanței cuprinse în titlu executoriu și a accesoriilor.

Cazul a fost soluționat cu referire la dispozițiile vechiului Cod de procedură civilă, întrucât dosarul de executare a fost deschis în anul 2010. Soluția instanței rămâne însă importantă și față de prevederile din Noul Cod de procedură civilă, întrucât în această cauză nelucrarea s-a datorat nu actelor executorului, ci lipsei de răspuns a creditorului (împuternicitul băncii) la solicitările executorului. Ca urmare, același raționament se poate aplica și în dosarele de executare silită începute în temeiul Noului Cod de procedură civilă.

Reprezentarea contestatoarei a fost realizată de Loredana Costina din cadrul SCA Corobană și Asociații.

Prezentul articol are rol informativ și nu reprezintă o consultație juridică. Pentru că fiecare caz are elemente ce îl fac unic, situația dumneavoastră poate să nu se încadreze în situațiile generale care au fost luate în considerare la redactarea acestui articol. Pentru o consultație juridică, ne puteți găsi aici.