+4 / 0755 024 599 sau +4 / 0749 117 486 office@corobana.com

Atunci când viața, integritatea fizică sau psihică ori libertatea unei persoane este pusă în pericol printr-un act de violență fizică sau verbală din partea unui membru al familiei, aceasta se poate adresa instanței pentru emiterea unui ordin de protecție.

Acest drept este prevăzut de dispozițiile art. 23 alin. 1 din Legea nr. 271/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie.

Art. 23 (1) Persoana a cărei viață, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violență din partea unui membru al familiei poate solicita instanței ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecție, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai multe dintre următoarele măsuri – obligații sau interdicții: a) evacuarea temporară a agresorului din locuința familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate; b) reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor, în locuința familiei; c) limitarea dreptului de folosință al agresorului numai asupra unei părți a locuinței comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima; d) obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă, față de copiii acesteia sau față de alte rude ale acesteia ori față de reședința, locul de muncă sau unitatea de învățământ a persoanei protejate; e) interdicția pentru agresor de a se deplasa în anumite localități sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic; f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, cu victima; g) obligarea agresorului de a preda poliției armele deținute; h) încredințarea copiilor minori sau stabilirea reședinței acestora.

Solicitarea de emitere a unui ordin de protecție este însă cel mai adesea respinsă de către instanțe, motivat în principal de lipsa de probe relevante că există în mod real violență, de lipsa urgenței care să justifice intervenția instanței și de lipsa dovezilor că măsura este necesară și proporțională, având în vedere că persoanei împotriva căreia se emite ordinul i se vor restrânge o serie de drepturi fundamentale.

În ianuarie 2018, Judecătoria Sector 5 a admis însă o cerere de emitere a unui ordin de protecție, prin Sentința civilă nr. 9/08.01.2018, definitivă, și a dispus evacuarea pârâtului din locuința familiei și interdicția de a se apropia la mai puțin de 100 m de reclamantă.

Hotărârea este importantă pentru că dă câștig de cauză reclamantei în situația în care nu exista violență fizică, ci doar violență verbală, fapt cu atât mai greu de dovedit pentru că nu se poate furniza un document oficial (așa cum este un certificat medico-legal în cazul violenței fizice).

Instanța a reținut, relevant pentru alte cauze similare, că relațiile între toți membrii de familie trebuie să se bazeze pe prietenie, afecțiune și întrajutorare morală și materială a membrilor de familie. Sigur că, în orice familie, pot apărea momente de tensiune și neînțelegeri, însă, pentru rezolvarea problemelor apărute, acțiunile sau inacțiunile fiecărui membru de familie nu trebuie manifestate astfel încât să provoace ori să cauzeze suferințe fizice, psihice sau emoționale.

Totodată, a reținut că Art. 3 alin. 1 din Legea nr. 217/2003 prevede că există violență în familie atunci când un membru de familie exercită împotriva altui membru al aceleiași familii, orice acțiune sau inacțiune intenționată, manifestată fizic sau verbal, care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau suferințe fizice, psihice, sexuale, emoționale ori psihologice, inclusiv dacă amenință cu asemenea acte, constrânge, sau privează în mod arbitrar de libertate.

Astfel, comportamentul violent al membrilor de familie este incompatibil cu ordinea și cu morala familială și este de natură să pună în pericol integritatea psihică și emoțională a reclamantei. În acest caz, actele antisociale ale pârâtului trebuie sancționate cu promptitudine și cu fermitate în vederea restabilirii raporturilor normale, a reeducării celui vinovat și a prevenirii unor manifestări similare.

Hotărârea favorabilă a instanței a fost motivată și de următoarele aspecte, esențiale în cadrul pregătirii și susținerii unei cereri pentru emiterea unui ordin de protecție:

În cauză cererea a fost formulată la doar 5 zile de la data producerii ultimului act de violență verbală, iar reclamanta a formulat, cu 2 zile anterior datei la care s-a adresat instanței, o plângere penală. Astfel, a putut fi dovedită condiția urgenței și a necesității emiterii unui ordin de protecție, aspect esențial pentru admiterea cererii.

Totodată, la termenul de judecată a fost adus un martor relevant, care, deși nu a asistat la actele de violență verbală, cunoștea situația din familie și a putut oferi detalii relevante despre relația dintre părți. Astfel, susținerile reclamantei au putut fi dovedite, un alt aspect esențial pentru admiterea cererii.

Reprezentarea reclamantei a fost asigurată de Av. Loredana Costina din cadrul SCA Corobană și Asociații.

Vă ținem la curent cu modificările legislative și cu articole interesante despre probleme de drept printr-un newsletter lunar. Vă puteți abona dând click aici: Completare formular de înscriere la newsletter