+4 / 0755 024 599 sau +4 / 0749 117 486 office@corobana.com

Dacă aveți un credit și banca sau firma de recuperări creanțe a început executarea silită, aveți posibilitatea formulării unei contestații la executare, care poate opri executarea silită atunci când aceasta nu este realizată cu respectarea tuturor dispozițiilor legii.

Cum știți că sunteți executat silit

Știți că sunteți executat silit atunci când primiți de la executorul judecătoresc o somație, prin care vi se cere să plătiți suma restantă până la o anumită dată, la care veți găsi atașată încheierea de încuviințare a executării silite dispusă de judecătorie și contractul de credit în baza căruia a început executarea.

Este însă posibil să nu primiți somația, încheierea de încuviințarea a executării silite și contractul de credit, și să aflați de existența executării silite la momentul la care angajatorul dumneavoastră sau banca la care aveți cont vă transmite că pe salariul sau pe contul dumneavoastră a fost înființată poprirea.

Cât timp aveți la dispoziție pentru a formula contestația la executare

Aveți la dispoziție doar 15 zile de la data la care ați luat cunoștință de existența executării silite, prin primirea somației sau a încheierii de încuviințare a executării silite, prin înființarea popririi sau pe altă cale. După trecerea acestui termen, orice acțiune în instanță poate fi respinsă ca tardivă, chiar dacă aveți motive întemeiate pentru a contesta executarea silită. De aceea, este necesar să cereți sfatul unui avocat din primele zile, pentru a avea timp să cereți dosarul de executare de la executorul judecătoresc și să analizați în detaliu dacă aveți motive pentru o contestație la executare.

Ce motive de contestație la executare puteți avea – exemple de situații frecvente

O contestație la executare va avea șanse de succes atunci când executarea silită nu a fost realizată cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. Câteva dintre cele mai comune motive care duc la admiterea contestației la executare și anularea executării sunt următoarele:

  1. Datoria dumneavoastră este prescrisă

Banca sau firma de recuperări creanțe are la dispoziție un termen de 3 ani în care poate începe executarea silită. Acest termen se calculează de la data la care întregul credit a devenit scadent. În unele situații, întregul creditul devine scadent la 30 de zile de la data la care trebuia să achitați ultima rată pe care nu ați mai reușit să o plătiți. Această dată poate să fie diferită, în funcție de prevederile specifice din contractul dumneavoastră de credit. Dacă banca sau firma de recuperări creanțe depune cererea de executare silită la executorul judecătoresc după termenul de 3 ani, instanța poate dispune anularea executării silite.

  1. Banca a cesionat datoria dumneavoastră unei firme de recuperări creanțe

Dacă banca a cesionat (vândut) datoria dumneavoastră către o firmă de recuperări creanțe, unele instanțe consideră că executarea silită nu mai poate fi începută automat în baza contractului de credit pe care l-ați încheiat cu banca.

Aceasta deoarece potrivit Codului de procedură civilă, executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu: hotărâri ale instanțelor de judecată, alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.

Cum legiuitorul nu a conferit contractului de cesiune de creanță caracter de titlu executoriu, rezultă că acest contract nu se bucură de beneficiul recunoscut de lege contractelor de credit, astfel încât firma de recuperări creanțe nu poate susține în cadrul unei proceduri de executare silită faptul că deține un titlu executoriu.

Pentru a putea demara în condiții de legalitate procedura de executare silită ar fi fost necesar ca firma recuperatoare să urmeze procedura de drept comun în vederea obținerii unui titlu executoriu: litigiu în fața instanțelor de judecată finalizat cu pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive care să constate existența unei creanțe certe, lichide și exigibile a recuperatorului.

Aceste considerente au fost reținute, spre exemplu, de Judecătoria Sectorului 2 București, prin Sentința civilă nr. 5287/2016, definitivă.

  1. Banca nu a cesionat datoria dumneavoastră, dar a împuternicit o firmă de recuperări creanțe să desfășoare executarea silită

În unele situații, deși banca nu a vândut creanța dumneavoastră, a împuternicit prin procură notarială o firmă de recuperări creanțe care să desfășoare procedura de executare silită. În acest caz, dacă cererea de executare silită este semnată de reprezentantul firmei de recuperări creanțe, și nu de către bancă, instanța poate dispune anularea executării silite, întrucât nicio persoană juridică (banca) nu poate fi reprezentată de o altă persoană juridică (firma de recuperări creanțe), și nici de către consilierul juridic sau avocatul angajat/mandatat de firma de recuperări creanțe.

Astfel, la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție au fost pronunțate două hotărâri relevante:

  • Decizia nr. 9/2016, prin care Înalta Curte a stabilit că: “În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedura civilă (care prevede că reprezentarea în fața instanțelor se face numai prin consilier juridic sau avocat), cererea de chemare în judecată și reprezentarea convențională a persoanei juridice în fața instanțelor de judecată nu se pot face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă“;
  • Decizia nr. 19/2018 prin care Înalta Curte a stabilit că:În interpretarea şi aplicarea art. 664 alin. (2) din Codul de procedură civilă (referitor la depunerea cererilor de executare silită), reprezentarea convențională a persoanei juridice nu se poate face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă, potrivit art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă (care prevede că reprezentarea în fața instanțelor se face numai prin consilier juridic sau avocat), astfel cum acesta a fost interpretat prin decizia nr. 9/2016 pronunțată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (prin care Curtea a decis că firmele nu pot reprezenta alte firme în instanță – vedeți mai sus)”.
  1. Actele de executare nu conțin domiciliul dumneavoastră din cartea de identitate

Există cazuri în care, deoarece v-ați schimbat domiciliul între momentul semnării contractului de credit și momentul executării silite, actele de executare nu conțin domiciliul din cartea de identitate pe care o aveți la momentul la care se desfășoară executarea silită. În această situație, instanța poate să dispună anularea tuturor actelor de executare silită.

În temeiul art. 678 Cod de procedură civilă, toate Procesele verbale prin care se constată actele de executare trebuie să conțină, sub sancțiunea nulității, domiciliul real al debitorului:

Art. 678: Constatarea actelor de executare

  • Dacă din lege nu rezultă contrariul, pentru toate actele de executare efectuate în cursul executării, executorul judecătoresc este obligat să încheie procese-verbale care vor cuprinde următoarele menţiuni:

       (…)

      e)numele şi domiciliul ori, după caz, denumirea şi sediul debitorului şi creditorului;

      (…)

      (2)Menţiunile de la alin. (1) lit. a)-g), l) şi m) sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii.

Astfel, executorul judecătoresc este obligat, în virtutea calității sale de reprezentant al statului, să efectueze verificări, cercetări și interogări la Direcția de Evidență a Persoanelor privind domiciliul persoanelor executate silit.

Folosind acest raționament, în jurisprudența instanțelor naționale a fost reținut faptul că dacă din procesele verbale întocmite, instanța constată că domiciliul menționat în acestea nu este domiciliul real, actele de executare întocmite sunt lovite de nulitate. Un exemplu în acest sens este Decizia nr. 1084/2013 pronunțată de Tribunalul Buzău la data de 29.05.2013.

Prezentul articol are rol informativ și nu reprezintă o consultație juridică. Pentru că fiecare caz are elemente ce îl fac unic, situația dumneavoastră poate să nu se încadreze în situațiile generale care au fost luate în considerare la redactarea acestui articol. Pentru o consultație juridică, ne puteți găsi aici.

Vă ținem la curent cu modificările legislative și cu articole interesante despre probleme de drept printr-un newsletter lunar. Vă puteți abona dând click aici: Completare formular de înscriere la newsletter