+4 / 0755 024 599 sau +4 / 0749 117 486 office@corobana.com

Retrocedări și Despăgubiri

Înțelegem că cele mai mari provocări pentru obținerea unui imobil expropriat sau a unei reparații juste sunt reprezentate de legislația stufoasă, numărul mare de documente pe care trebuie să le obțineți, comunicarea greoaie cu autoritățile statului și timpul mare de așteptare. De aceea, vă suntem alături în toate demersurile necesare pentru a naviga prin hățișul legislativ și administrativ, de la analiza obiectivă și riguroasă a situației juridice și până la acțiunile în fața instanței.

Servicii

Analiza situației juridice

Studiem în detaliu actele dosarului și realizăm o analiză obiectivă a situației juridice, incluzând șansele reale de a obține o soluție favorabilă și opțiunile pe care legea le pune la dispoziție în fiecare caz.

Analiza presupune de obicei o întâlnire preliminară, studiul documentelor, redactarea analizei și o întâlnire în care sunt explicate concluziile acesteia.

Contractul de asistență și reprezentare se poate încheia punctual, doar pentru activitatea de analiză a situației juridice, având astfel opțiunea fie de a continua în fazele următoare alături de noi, fie de a solicita o a doua opinie.

Asistență și reprezentare în procedurile administrative în fața autorităților și instituțiilor publice

Vă asistăm și realizăm toate demersurile necesare atunci când sunt necesare proceduri în fața autorităților și instituțiilor publice pentru obținerea unor documente suplimentare, pentru redactarea actelor de procedură în etapa administrativă și pentru asistarea în cadrul audiențelor la autoritățile și instituțiile publice.

Asigurăm:

 • redactarea cererilor;
 • depunerea acestora la autoritatea competentă;
 • urmărirea soluționării acestora;
 • realizarea demersurilor pentru exercitarea căilor de atac împotriva soluțiilor autorităților sau instituțiilor publice.

Contractul de asistență și reprezentare se poate încheia punctual, doar pentru activitatea de realizare a procedurilor administrative.

Asistență și reprezentare în fața instanțelor în fond, în apel sau recurs și în căile extraordinare de atac

Asigurăm:

 • asistența și reprezentarea în fața instanțelor de judecată din București și din țară;
 • redactarea actelor procedurale;
 • prezența la toate termenele de judecată;
 • redactarea actelor procedurale pentru exercitarea căilor de atac: apel, recurs, contestație în anulare, revizuire și reprezentarea la termenele de judecată în căile de atac.

Contractul de asistență și reprezentare se încheie în general pentru o fază a judecății: pentru reprezentarea în primă instanță, pentru reprezentarea în calea de atac.

Asistență și reprezentare în faza de executare silită

Atunci când aveți o hotărâre judecătorească favorabilă, iar aceasta nu este executată, vă asigurăm asistență juridică și reprezentare în procedura de executare silită, prin:

 • redactarea cererii de executare silită și depunerea acesteia la executorul judecătoresc competent;
 • informarea periodică asupra desfășurării executării silite;
 • asistență și reprezentare în situația în care este formulată o contestație la executare.

Contractul de asistență și reprezentare se încheie de obicei în mod distinct pentru etapa de executare silită.

Cum ne contactați

Pentru stabilirea unei întâlniri, ne puteți contacta la numerele de telefon +4 / 0755 024 599 sau +4 / 0749 117 486 sau la adresa de e-mail office@corobana.com, de luni până vineri între orele 9:00 - 20:00 și în afara orelor de program pentru urgențe din domeniul dreptului penal.