+4 / 0755 024 599 sau +4 / 0749 117 486 office@corobana.com

Recuperări creanțe

Atunci când recuperarea sumelor de bani de la actualii sau foștii parteneri de afaceri este deosebit de grea, vă asigurăm asistență și reprezentare pentru toate demersurile necesare, de la formularea notificărilor către debitori și recuperarea creanțelor pe cale amiabilă, până la formularea acțiunilor în instanță și declanșarea procedurilor de executare silită.

Servicii

Analiza situației juridice

Studiem în detaliu actele dosarului și realizăm o analiză obiectivă a situației juridice, incluzând șansele reale de a obține o soluție favorabilă și opțiunile pe care legea le pune la dispoziție în fiecare caz.

Analiza presupune de obicei o întâlnire preliminară, studiul documentelor, redactarea analizei și o întâlnire în care sunt explicate concluziile acesteia.

Contractul de asistență și reprezentare se poate încheia punctual, doar pentru activitatea de analiză a situației juridice, având astfel opțiunea fie de a continua în fazele următoare alături de noi, fie de a solicita o a doua opinie.

Asistență și reprezentare în formularea notificărilor și a somațiilor de plată

Vă asigurăm asistența și reprezentarea în cadrul primelor proceduri pentru a încerca recuperarea pe cale amiabilă a datoriilor, incluzând transmiterea unei notificări sau a unei somații de plată, contactarea directă a debitorilor și asistența în cadrul negocierilor cu aceștia.

Contactul de asistență juridică se poate încheia punctual, pentru fiecare activitate convenită în această etapă.

Asistență și reprezentare în fața instanțelor în fond, în apel sau recurs și în căile extraordinare de atac

În cazurile în care este necesară formularea unei acțiuni în instanță, asigurăm:

  • asistența și reprezentarea în fața instanțelor de judecată din București și din țară;
  • redactarea actelor procedurale;
  • prezența la toate termenele de judecată;
  • redactarea actelor procedurale pentru exercitarea căilor de atac: apel, recurs, contestație în anulare, revizuire și reprezentarea la termenele de judecată în căile de atac.

Contractul de asistență și reprezentare se încheie în general pentru o fază a judecății: pentru reprezentarea în primă instanță, pentru reprezentarea în calea de atac.

Asistență și reprezentare în faza de executare silită

Atunci când aveți o hotărâre judecătorească sau arbitrală favorabilă, iar debitorul nu dorește executarea acesteia, asigurăm asistența juridică și reprezentarea în procedura de executare silită, prin:

  • redactarea cererii de executare silită și depunerea acesteia la executorul judecătoresc competent;
  • informarea periodică asupra desfășurării executării silite;
  • asistență și reprezentare în situația în care este formulată o contestație la executare.

Contractul de asistență și reprezentare se încheie de obicei în mod distinct pentru etapa de executare silită.

Asistență și reprezentare în cazul recuperării datoriilor de la o societate aflată în insolvență

În situația în care debitorul este o societate aflată în procedura insolvenței sau se impune deschiderea procedurii insolvenței, asigurăm asistența și reprezentarea pentru desfășurarea tuturor actelor necesare participării în calitate de creditor în cadrul acestei proceduri.

Contractul de asistență și reprezentare se poate încheia pentru oricare dintre activitățile desfășurare în această procedură.

Cum ne contactați

Pentru stabilirea unei întâlniri, ne puteți contacta la numerele de telefon +4 / 0755 024 599 sau +4 / 0749 117 486 sau la adresa de e-mail office@corobana.com, de luni până vineri între orele 9:00 - 20:00 și în afara orelor de program pentru urgențe din domeniul dreptului penal.