+4 / 0755 024 599 sau +4 / 0749 117 486 office@corobana.com

Moșteniri

Vă suntem alături în toate demersurile pentru dezbaterea moștenirii, acceptarea acesteia și obținerea certificatului de moștenitor, precum și în litigiile privind dreptul la moștenire, în cadrul acțiunilor pentru recunoașterea calității de moștenitor și obținerea cotei legale din moștenire sau în cadrul partajului bunurilor între moștenitori.

Servicii

Analiza situației juridice

Studiem în detaliu actele dosarului și realizăm o analiză obiectivă a situației juridice, incluzând șansele reale de a obține o soluție favorabilă și opțiunile pe care legea le pune la dispoziție în fiecare caz.

Analiza presupune de obicei o întâlnire preliminară, studiul documentelor, redactarea analizei și o întâlnire în care sunt explicate concluziile acesteia.

Contractul de asistență și reprezentare se poate încheia punctual, doar pentru activitatea de analiză a situației juridice, având astfel opțiunea fie de a continua în fazele următoare alături de noi, fie de a solicita o a doua opinie. 

Asistență și reprezentare în cadrul procedurilor notariale

Vă sfătuim și vă reprezentăm în relația cu notarul public pentru realizarea tuturor demersurilor necesare pentru dezbatarea și acceptarea moștenirii și pentru obținerea certificatului de moștenitor.

Contractul de asistență și reprezentare se încheie pentru activitatea de asistență și reprezentare în cadrul procedurilor specifice.

Asistență și reprezentare în fața instanțelor în fond, în apel sau recurs și în căile extraordinare de atac

În situația unui litigiu privind dreptul la moștenire, calitatea de moștenitor și valoarea moștenirii, precum și în cazul partajului bunurilor între moștenitori, asigurăm:

  • asistența și reprezentarea în fața instanțelor de judecată din București și din țară;
  • redactarea actelor procedurale;
  • prezența la toate termenele de judecată;
  • redactarea actelor procedurale pentru exercitarea căilor de atac: apel, recurs, contestație în anulare, revizuire și reprezentarea la termenele de judecată în căile de atac.

Contractul de asistență și reprezentare se încheie în general pentru o fază a judecății: pentru reprezentarea în primă instanță, pentru reprezentarea în calea de atac.

Asistență și reprezentare în cadrul negocierilor pentru soluționarea amiabilă a litigiului

Credem că uneori inițierea sau continuarea unei acțiuni în fața instanței de judecată nu este cea mai bună soluție. De aceea, atunci când costurile unei acțiuni în instanță sunt prea mari față de câștigul care poate fi obținut și există posibilitatea negocierii cu partea adversă, vă oferim asistență și reprezentare în cadrul negocierilor în vederea încheierii unei tranzacții sau a unui acord de mediere.

Contractul de asistență și reprezentare se încheie în general pentru întreaga activitate de analiză a situației juridice și asistență în cadrul negocierilor sau doar pentru redactarea unei tranzacții / revizuirea unui acord de mediere.

Asistență și reprezentare în faza de executare a hotărârilor judecătorești

Atunci când aveți o hotărâre judecătorească favorabilă, iar partea adversă nu dorește executarea acesteia, vă asigurăm asistență juridică și reprezentare în procedura de executare silită, prin:

  • redactarea cererii de executare silită și depunerea acesteia la executorul judecătoresc competent;
  • informarea periodică asupra desfășurării executării silite;
  • asistență și reprezentare în situația în care este formulată o contestație la executare.

Contractul de asistență și reprezentare se încheie de obicei în mod distinct pentru etapa de executare silită.

Cum ne contactați

Pentru stabilirea unei întâlniri, ne puteți contacta la numerele de telefon +4 / 0755 024 599 sau +4 / 0749 117 486 sau la adresa de e-mail office@corobana.com, de luni până vineri între orele 9:00 - 20:00 și în afara orelor de program pentru urgențe din domeniul dreptului penal.