+4 / 0755 024 599 sau +4 / 0749 117 486 office@corobana.com

Litigii civile și Arbitraj

Știm că un proces sau perspectiva acestuia este un eveniment stresant, consumator de multe resurse emoționale și financiare. De aceea, tratăm fiecare caz pornind de la o analiză solidă și obiectivă a situației juridice, vă informăm asupra șanselor reale de câștig și vă suntem alături pe tot parcursul litigiului, atât în fața instanței, cât și în cadrul negocierilor pe care le purtați cu partea adversă atunci când situația impune mai degrabă o soluționare amiabilă.

Servicii

Analiza situației juridice

Studiem în detaliu actele dosarului și realizăm o analiză obiectivă a situației juridice, incluzând șansele reale de a obține o soluție favorabilă și opțiunile pe care legea le pune la dispoziție în fiecare caz.

Analiza presupune de obicei o întâlnire preliminară, studiul documentelor, redactarea analizei și o întâlnire în care sunt explicate concluziile acesteia.

Contractul de asistență și reprezentare se poate încheia punctual, doar pentru activitatea de analiză a situației juridice, având astfel opțiunea fie de a continua în fazele următoare alături de noi, fie de a solicita o a doua opinie. 

Asistență și reprezentare în fața instanțelor în fond, în apel sau recurs și în căile extraordinare de atac

Asigurăm:

 • asistența și reprezentarea în fața instanțelor de judecată din București și din țară;
 • redactarea actelor procedurale;
 • prezența la toate termenele de judecată;
 • redactarea actelor procedurale pentru exercitarea căilor de atac: apel, recurs, contestație în anulare, revizuire și reprezentarea la termenele de judecată în căile de atac.

Contractul de asistență și reprezentare se încheie în general pentru o fază a judecății: pentru reprezentarea în primă instanță, pentru reprezentarea în calea de atac.

Asistență și reprezentare în arbitraj

Avocații noștri au pregătire în domeniul arbitrajului comercial international, ceea ce ne permite să abordăm litigii din contractele care au inserată o clauză arbitrală și să asigurăm asistența și reprezentarea în fața unui tribunal arbitral. În acest caz, asistența și reprezentarea pe care le asigurăm sunt similare celor din fața instanțelor naționale, cu particularitățile reprezentate de procedura arbitrală, diferită în fiecare caz.

Asigurăm:

 • asistența și reprezentarea în arbitrajul comercial în cazul arbitrajului instituțional sau ad-hoc, în țară sau în străinătate;
 • redactarea actelor procedurale necesare;
 • prezența la procedura în fața tribunalului arbitral;
 • redactarea actelor procedurale pentru exercitarea căilor de atac împotriva unei hotărâri arbitrale;
 • realizarea demersurilor pentru recunoașterea pe teritoriul României a unei hotărâri arbitrale străine.

Contractul de asistență și reprezentare se încheie în general pentru întreaga reprezentare în procedura arbitrală sau doar pentru o anumită etapă procedurală.

Asistență și reprezentare în cadrul negocierilor pentru soluționarea amiabilă a litigiului

Credem că uneori inițierea sau continuarea unei acțiuni în fața instanței de judecată nu este cea mai bună soluție. De aceea, atunci când costurile unei acțiuni în instanță sunt prea mari față de câștigul care poate fi obținut și există posibilitatea negocierii cu partea adversă, vă oferim asistență și reprezentare în cadrul negocierilor în vederea încheierii unei tranzacții sau a unui acord de mediere.

Contractul de asistență și reprezentare se încheie în general pentru întreaga activitate de analiză a situației juridice și asistență în cadrul negocierilor sau doar pentru redactarea unei tranzacții / revizuirea unui acord de mediere.

Asistență și reprezentare în faza de executare a hotărârilor judecătorești

Atunci când aveți o hotărâre judecătorească sau arbitrală favorabilă, iar partea adversă nu dorește executarea acesteia, vă asigurăm asistență juridică și reprezentare în procedura de executare silită, prin:

 • redactarea cererii de executare silită și depunerea acesteia la executorul judecătoresc competent;
 • informarea periodică asupra desfășurării executării silite;
 • asistență și reprezentare în situația în care este formulată o contestație la executare.

Contractul de asistență și reprezentare se încheie de obicei în mod distinct pentru etapa de executare silită.

Cum ne contactați

Pentru stabilirea unei întâlniri, ne puteți contacta la numerele de telefon +4 / 0755 024 599 sau +4 / 0749 117 486 sau la adresa de e-mail office@corobana.com, de luni până vineri între orele 9:00 - 20:00 și în afara orelor de program pentru urgențe din domeniul dreptului penal.