+4 / 0755 024 599 sau +4 / 0749 117 486 office@corobana.com

Dreptul Muncii

Asigurăm servicii complete atât pentru angajatori, cât și pentru angajați, de la consultanță în redactarea documentelor interne ale societății, gestionarea procedurilor de concediere și sancționare disciplinară sau asistență în cadrul controalelor ITM, până la litigii complexe de muncă. Avocații noștri dețin cunoștințe din arii conexe ale dreptului și cunoștințe economice și manageriale dobândite atât prin studii de specialitate, cât și prin experiență practică anterioară în managementul organizațiilor și management de proiect. Astfel, fiecare soluție pe care o propunem are în vedere specificul activității organizației și necesitatea de a putea fi pusă cu adevărat în practică.

Servicii

Servicii pentru angajatori

Asigurăm:

 • Asistență în redactarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern;
 • Asistență în procedura încheierii Contractului colectiv de muncă;
 • Consultanță în inserarea clauzelor speciale (de neconcurență, de confidențialitate, etc.) în contractele individuale de muncă;
 • Redactarea fișelor de post ale angajaților în concordanță cu cerințele manageriale ale angajatorului și cu respectarea legislației muncii;
 • Consultanță și asistență juridică în procedura cercetării disciplinare prealabile;
 • Consultanță și asistență juridică în procedura concedierii individuale a angajaților;
 • Redactarea documentelor necesare demarării procedurii concedierii colective și asistență juridică pe întreg parcursul acestei proceduri;
 • Consultanță și asistență juridică în procedura aplicării unei sancțiuni disciplinare unui salariat;
 • Consultanță în întocmirea deciziilor unilaterale de modificare a contractelor individuale de muncă;
 • Consultanță în procedura evaluării profesionale a salariaților;
 • Reprezentarea în fața ITM, a Ministerului Muncii sau a altor instituții publice;
 • Asistență și reprezentare în cadrul controalelor ITM;
 • Reprezentarea în fața instanțelor de judecată în litigiile de muncă;
 • Asistență în procedura răspunderii patrimoniale a salariaților și recuperarea prejudiciilor cauzate angajatorului de către salariat.

Contractul de asistență juridică poate fi încheiat pentru o activitate specifică sau pentru asigurarea asistenței generale în toate activitățile organizației.

Servicii pentru angajați

Asigurăm:

 • Consultanță și asistență juridică la încheierea unor contracte individuale de muncă ce includ clauze speciale (de neconcurență, confidențialitate, fidelitate, formare profesională);
 • Asistență și reprezentare în fața Comisiilor de Cercetare Disciplinară prealabilă în cadrul procedurii de cercetare disciplinară;
 • Asistență și reprezentare în litigiile de muncă privind:

– Recuperarea unor drepturi salariale restante sau a unor drepturi bănești conferite în baza legii și care nu au fost avute în vedere la stabilirea salariului (sporuri, ore suplimentare, etc.);

– Contestarea sancțiunilor disciplinare;

– Contestarea deciziilor unilaterale ale angajatorului de modificare a contractelor individuale de muncă sau a contractelor colective de muncă;

– Contestarea deciziilor de concediere individuală sau colectivă;

– Hărțuirea sau discriminarea salariatului de către angajator;

– Orice nerespectare a legislației muncii de către angajator;

– Pretențiile angajatorului în procedura recuperării prejudiciilor cauzate de salariat.

 • Redactarea de opinii juridice privind situația juridică a salariatului (ex: în cazul evaluării profesionale, în cazul săvârșirii unei abateri disciplinare, etc.).
Servicii în domeniul asigurărilor sociale

Asigurăm:

 • Redactarea de opinii juridice privind vechimea în muncă și realizarea stagiilor de cotizare necesare în stabilirea pensiei;
 • Contestarea deciziilor de pensionare sau a deciziilor de recalculare a pensiilor în fața Comisiilor de Contestații ale Caselor de Pensii;
 • Asistență și reprezentare în litigiile privind stabilirea drepturilor de pensie și a recalculării pensiei.

Cum ne contactați

Pentru stabilirea unei întâlniri, ne puteți contacta la numerele de telefon +4 / 0755 024 599 sau +4 / 0749 117 486 sau la adresa de e-mail office@corobana.com, de luni până vineri între orele 9:00 - 20:00 și în afara orelor de program pentru urgențe din domeniul dreptului penal.