+4 / 0755 024 599 sau +4 / 0749 117 486 office@corobana.com

Dreptul familiei

Vă suntem alături în toate problemele care țin de viața de familie și tratăm cu responsabilitate și discreție fiecare caz pe care ni-l încredințați, fie că e vorba despre un divorț, exercitarea autorității părintești, întreținerea unui membru al familiei, partajul bunurilor comune sau probleme dificile și controversate în practică, așa cum sunt, cu titlu de exemplu, cele referitoare la recunoașterea căsătoriilor încheiate în străinătate.

Servicii

Analiza situației juridice

Studiem în detaliu actele dosarului și realizăm o analiză obiectivă a situației juridice, incluzând șansele reale de a obține o soluție favorabilă și opțiunile pe care legea le pune la dispoziție în fiecare caz.

Analiza presupune de obicei o întâlnire preliminară, studiul documentelor, redactarea analizei și o întâlnire în care sunt explicate concluziile acesteia.

Contractul de asistență și reprezentare se poate încheia punctual, doar pentru activitatea de analiză a situației juridice, având astfel opțiunea fie de a continua în fazele următoare alături de noi, fie de a solicita o a doua opinie.

Asistență și reprezentare în procedurile administrative în fața autorităților publice

În situația în care cazul dumneavoastră presupune parcurgerea unor proceduri administrative (cum ar fi, de exemplu, transcrierea certificatelor de naștere sau de căsătorie din străinătate), vă asistăm în procedura de depunere a actelor necesare și vă asigurăm reprezentarea în fața autorităților publice. De asemenea, redactăm și depunem plângerile prealabile în cazul emiterii unor acte administrative care vă aduc prejudicii și vă reprezentăm pe toată durata derulării procedurilor administrative.

Contractul de asistență și reprezentare se încheie de obicei punctual, pentru activitatea de redactare a unei plângeri prealabile sau realizare a unei activități administrative.

Asistență și reprezentare în fața instanțelor în fond, în apel sau recurs și în căile extraordinare de atac
Asigurăm:

  • asistența și reprezentarea în fața instanțelor de judecată din București și din țară;
  • redactarea actelor procedurale;
  • prezența la toate termenele de judecată;
  • redactarea actelor procedurale pentru exercitarea căilor de atac: apel, recurs, contestație în anulare, revizuire și reprezentarea la termenele de judecată în căile de atac.

Contractul de asistență și reprezentare se încheie în general pentru o fază a judecății: pentru reprezentarea în primă instanță, pentru reprezentarea în calea de atac.

Asistență și reprezentare în cadrul negocierilor pentru soluționarea amiabilă a litigiului
Asistență și reprezentare în faza de executare a hotărârilor judecătorești și a convențiilor

Atunci când aveți o hotărâre judecătorească sau o convenție favorabilă, iar partea adversă nu dorește executarea acesteia, vă asigurăm asistență juridică și reprezentare în procedura de executare silită, prin:

  • redactarea cererii de executare silită și depunerea acesteia la executorul judecătoresc competent;
  • informarea periodică asupra desfășurării executării silite;
  • asistență și reprezentare în situația în care este formulată o contestație la executare.

Totodată, avocații noștri au experiență în domeniul dreptului penal, astfel încât vă putem asigura sprijin în situațiile grave, atunci când refuzul de executare a obligațiilor poate fi calificat ca abandon de familie.

Contractul de asistență și reprezentare se încheie de obicei în mod distinct pentru etapa de executare silită.

Cum ne contactați

Pentru stabilirea unei întâlniri, ne puteți contacta la numerele de telefon +4 / 0755 024 599 sau +4 / 0749 117 486 sau la adresa de e-mail office@corobana.com, de luni până vineri între orele 9:00 - 20:00 și în afara orelor de program pentru urgențe din domeniul dreptului penal.