+4 / 0755 024 599 sau +4 / 0749 117 486 office@corobana.com

Contestații la executare

Înțelegem situația deosebit de dificilă în care vă găsiți la momentul unei executări silite și suntem pregătiți să vă asigurăm asistența și reprezentarea pentru analiza completă și obiectivă a situației juridice și formularea unei contestații la executare cu atenție la detalii și ținând cont de practica recentă a instanțelor.

Servicii

Analiza situației juridice

Studiem în detaliu actele dosarului și realizăm o analiză obiectivă a situației juridice, incluzând șansele reale de a obține o soluție favorabilă și opțiunile pe care legea le pune la dispoziție în fiecare caz.

Analiza presupune de obicei o întâlnire preliminară, studiul documentelor, redactarea analizei și o întâlnire în care sunt explicate concluziile acesteia.

Contractul de asistență și reprezentare se poate încheia punctual, doar pentru activitatea de analiză a situației juridice, având astfel opțiunea fie de a continua în fazele următoare alături de noi, fie de a solicita o a doua opinie.

Asistență și reprezentare în fața executorului judecătoresc

Vă asistăm și realizăm demersurile prevăzute de lege pentru asigurarea accesului la dosarul de executare și gestionarea relației cu executorul judecătoresc.

Contractul de asistență și reprezentare se poate încheia punctual, doar pentru activitatea de realizare a procedurilor în această fază.

Asistență și reprezentare în fața instanțelor în fond, în apel sau recurs și în căile extraordinare de atac

Asigurăm:

  • asistența și reprezentarea în fața instanțelor de judecată din București și din țară;
  • redactarea actelor procedurale;
  • prezența la toate termenele de judecată;
  • redactarea actelor procedurale pentru exercitarea căilor de atac: apel, recurs, contestație în anulare, revizuire și reprezentarea la termenele de judecată în căile de atac.

Contractul de asistență și reprezentare se încheie în general pentru o fază a judecății: pentru reprezentarea în primă instanță, pentru reprezentarea în calea de atac.

Asistență și reprezentare în faza de executare a unei hotărâri judecătorești favorabile

Atunci când aveți o hotărâre judecătorească favorabilă, iar partea adversă nu dorește executarea acesteia (de exemplu, în situația în care ați obținut întoarcerea executării, iar creditorul nu dorește să execute această hotărâre), vă asigurăm asistență juridică și reprezentare în procedura de executare silită, prin:

  • redactarea cererii de executare silită și depunerea acesteia la executorul judecătoresc competent;
  • informarea periodică asupra desfășurării executării silite;
  • asistență și reprezentare în situația în care este formulată o contestație la executare.

Contractul de asistență și reprezentare se încheie de obicei în mod distinct pentru etapa de executare silită.

Cum ne contactați

Pentru stabilirea unei întâlniri, ne puteți contacta la numerele de telefon +4 / 0755 024 599 sau +4 / 0749 117 486 sau la adresa de e-mail office@corobana.com, de luni până vineri între orele 9:00 - 20:00 și în afara orelor de program pentru urgențe din domeniul dreptului penal.