+4 / 0755 024 599 sau +4 / 0749 117 486 office@corobana.com

CEDO

Prin ratificarea Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, România s-a obligat să respecte o serie de drepturi și libertăți considerate a fi temelia justiției. Atunci când statul încalcă drepturile fundamentale prevăzute de Convenție, vă puteți adresa Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO). Peste 95% dintre cererile adresate Curții sunt însă respinse pentru neîndeplinirea unuia dintre criteriile de admisibilitate, potrivit rapoartelor oficiale ale CEDO. De aceea, crezând în egală măsură în necesitatea respectării drepturilor fundamentale, în evaluarea obiectivă a cazului și în fundamentarea riguroasă a cererii, vă suntem alături de la momentul analizei cazului și până la redactarea, transmiterea și susținerea cererii. Totodată, asigurăm asistența în procedurile interne, ulterior obținerii unei soluții favorabile la CEDO.

Servicii

Analiza situației juridice

Studiem în detaliu actele dosarului și realizăm o analiză obiectivă a situației juridice, incluzând șansele reale ca o cerere adresată CEDO să îndeplinească condițiile de admisibilitate, șansele de a obține o soluție favorabilă și opțiunile pe care legea le pune la dispoziție în fiecare caz.

Analiza presupune de obicei o întâlnire preliminară, studiul documentelor, redactarea analizei și o întâlnire în care sunt explicate concluziile acesteia.

Contractul de asistență și reprezentare se poate încheia punctual, doar pentru activitatea de analiză a situației juridice, având astfel opțiunea fie de a continua în fazele următoare alături de noi, fie de a solicita o a doua opinie.

Asistență și reprezentare în redactarea cererii adresată CEDO

Vă asistăm și realizăm toate demersurile necesare pentru redactarea cererii adresată CEDO, pregătirea documentelor justificative și redactarea tuturor actelor de procedură după faza admisibilității.

Contractul de asistență și reprezentare se încheie în general punctual, pentru redactarea actelor și reprezentarea în fiecare fază.

Asistență și reprezentare în cadrul susținerilor în fața Curții

Vă asigurăm reprezentarea în fața Curții în cazul convocării audierilor orale.

Contractul de asistență și reprezentare se încheie în general separat pentru această fază a procedurii.

Asistență și reprezentare în procedurile interne, ulterior obținerii unei decizii favorabile la CEDO

Ulterior obținerii unei decizii favorabile la CEDO, vă asigurăm asistența juridică și reprezentarea pentru realizarea demersurilor în fața instanțelor naționale, atât pentru obținerea despăgubirilor efective, cât și pentru revizuirea hotărârilor judecătorești care au determinat sancționarea statului, atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Contractul de asistență juridică se încheie  în general pentru demersurile specifice acestei faze.

Cum ne contactați

Pentru stabilirea unei întâlniri, ne puteți contacta la numerele de telefon +4 / 0755 024 599 sau +4 / 0749 117 486 sau la adresa de e-mail office@corobana.com, de luni până vineri între orele 9:00 - 20:00 și în afara orelor de program pentru urgențe din domeniul dreptului penal.