+4 / 0755 024 599 sau +4 / 0749 117 486 office@corobana.com

Asociații și Fundații

Suntem alături de cei care vor să lase lumea puțin mai bună decât au găsit-o și cred în puterea mare a pașilor mici. Asigurăm asistență juridică și reprezentare de la înființarea unei asociații sau fundații și până la activitățile de zi cu zi.

Servicii

Consultanță cu privire la condițiile de constituire și de funcționare

Vă explicăm legislația cu privire la asociații și fundații, distincția dintre cele două entități, condițiile pe care trebuie să le îndepliniți, documentele pe care trebuie să le pregătiți și ce conțin ele și pașii pe care trebuie să îi urmați pentru constituire și vă suntem alături în primele luni de funcționare a asociației sau a fundației cu sfaturi despre lucrurile pe care trebuie să le faceți pentru a organiza în condiții de legalitate primele Adunării Generale sau întâlniri ale Consiliului Director, pentru a admite noi membri sau pentru a renunța la o parte dintre aceștia și în toate celelalte aspecte ale vieții unei asociații sau fundații.

Contractul poate fi încheiat doar pentru activitatea de consultanță, urmând ca toate documentele să fie efectiv redactate de dumneavoastră potrivit sfaturilor primite, ceea ce vă ajută să economisiți timp prețios și să evitați greșeli care pot duce la respingerea cererii de constituire sau litigii deosebit de costisitoare care pot bloca activitatea unei organizații, dar și să reduceți costurile.

Redactarea documentelor de constituire

Principalele documente necesare pentru constituirea unei asociații sau fundații sunt Actul Constitutiv și Statutul. Fiecare trebuie să conțină informații obligatorii și expres prevăzute de lege, dar sunt totodată unice și în acord cu modul în care membrii fondatori își doresc să funcționeze organizația pe care o înființează.

Prevederile specifice includ, printre altele, modul de alegere a organelor de conducere, responsabilitățile acestora, modul de luare a deciziilor, tipul de membrii și modul de dobândire și pierdere a calității de membru, fondurile organizației, cine și cum le gestionează. Toate acestea sunt elemente sensibile, care, prin simpla redactare deficitară, pot duce la blocarea activității asociației sau fundației.

Din acest motiv, vă oferim servicii complete de redactare a actelor constitutive în acord cu prevederile legii și cu viziunea dumneavoastră asupra modului de funcționare a organizației.

Contractul poate fi încheiat doar pentru activitatea de redactare a documentelor de constituire sau ca parte dintr-un contract general care presupune toate activitățile până la înființarea asociației sau fundației.

Atestarea documentelor de constituire

Pentru prezentarea Actului Constitutiv și a Statutului la instanță în vederea înființării asociației, aceste documente trebuie să fie atestate de avocat sau autentificate de un notar. Vă oferim servicii de atestare a actelor constitutive, care includ o analiză sumară a documentelor, pentru a ne asigura că acestea nu conțin prevederi contrare Constituției. Prezența tuturor membrilor fondatori la sediul nostru pentru semnarea documentelor de constituire este necesară.

Contractul poate fi încheiat doar pentru activitatea de atestare a documentelor de constituire sau ca parte dintr-un contract general care presupune toate activitățile până la înființarea asociației sau fundației.

Asistență și reprezentare în fața instanței pentru constituire

Ne prezentăm în instanță pentru termenele la care sunteți citați în vederea constituirii asociației și vă asistăm cu eventualele modificări pe care trebuie să le aduceți documentelor constitutive pentru a înființa asociația.

Totodată, în situațiile în care cererea nu a fost admisă în prima instanță, asigurăm servicii de asistență și reprezentare în căile de atac.

Contractul poate fi încheiat doar pentru activitatea de asistență și reprezentare în fața instanței sau ca parte a unui contract general care presupune toate activitățile până la înființarea asociației sau fundației.

Asistență și reprezentare pentru înregistrarea modificărilor survenite

Cele mai multe dintre schimbările care intervin în viața unei asociații sau fundații trebuie înregistrate la judecătorie, fie că este vorba despre o schimbare de sediu, schimbarea persoanelor din organele de conducere, includerea de noi membrii în anumite situații sau modificări substanțiale privind modul de funcționare a organizației.

Pentru toate acestea, asigurăm servicii de asistență și reprezentare care includ redactarea documentelor necesare și reprezentarea în fața instanței.

Contractul poate fi încheiat doar pentru activitatea de asistență și reprezentare pentru înregistrarea modificărilor sau ca parte a unui contract general care presupune realizarea de activități de consultanță pe baza unui abonament lunar pentru toate activitățile juridice din viața organizației.

Organizarea Adunărilor Generale și redactarea documentelor necesare

Adunarea Generală a membrilor asociației este unul dintre cele mai importante momente din viața unei asociații, întrucât în cadrul acesteia se iau cele mai importante decizii și organizarea defectuoasă poate da naștere unor litigii între membrii asociației și asociație.

Pentru a evita aceste neplăceri, asigurăm servicii de asistență în organizarea Adunărilor Generale, care includ realizarea convocării în condițiile prevăzute de lege și de statut, punerea la dispoziție a unei săli de ședință cu capacitatea de 10 persoane, prezența personală a unuia dintre avocații societății noastre la adunare pentru verificarea că aceasta se desfășoară în condițiile prevăzute de lege și de statut, asistență în redactarea procesului-verbal al adunării și atestarea acestuia.

Contractul poate fi încheiat doar pentru activitatea de organizare a unei Adunări Generale sau ca parte a unui contract care presupune realizarea de activități de consultanță pe baza unui abonament lunar pentru toate activitățile juridice din viața organizației.

Asistență și reprezentare în situația unui litigiu

Uneori activitatea unei asociații sau a unei fundații nu se desfășoară fără nicio problemă. Cele mai frecvente litigii sunt cele în care sunt implicați actuali sau foști membrii ai asociației sau fundației, actuali sau foști angajați ai organizației, autorități ale statutului, mai ales privind finanțările nerambursabile, sau partenerii cu care organizația a desfășurat proiecte sau de la care a achiziționat produse și servicii.

În această situație, asigurăm servicii de asistență și reprezentare pe parcursul întregului litigiu, atât în fața instanțelor de fond, cât și în apel și în căile extraordinare de atac.

Contractul este de obicei încheiat pentru fiecare dosar aflat în fața instanțelor, pentru fiecare etapă procesuală (fond, apel, căi extraordinare de atac).

Cum ne contactați

Pentru stabilirea unei întâlniri, ne puteți contacta la numerele de telefon +4 / 0755 024 599 sau +4 / 0749 117 486 sau la adresa de e-mail office@corobana.com, de luni până vineri între orele 9:00 - 20:00 și în afara orelor de program pentru urgențe din domeniul dreptului penal.