+4 / 0755 024 599 sau +4 / 0749 117 486 office@corobana.com

Amenzi și Contravenții

Știm că o amendă sau o altă sancțiune contravențională poate bloca activitatea unei societăți pentru o lungă perioadă de timp, cu consecințe deosebit de grave asupra întregii afaceri. La fel, în cazul unei persoane fizice, aplicarea unei amenzi și sancțiuni contravenționale de orice natură are aceleași consecințe grave. De aceea, vă suntem alături în toate demersurile necesare pentru contestarea unei astfel de măsuri, de la analiza obiectivă și riguroasă a situației juridice, până la acțiunile în fața instanței.

Servicii

Analiza situației juridice

Studiem în detaliu actele dosarului și realizăm o analiză obiectivă a situației juridice, incluzând șansele reale de a obține o soluție favorabilă și opțiunile pe care legea le pune la dispoziție în fiecare caz.

Analiza presupune de obicei o întâlnire preliminară, studiul documentelor, redactarea analizei și o întâlnire în care sunt explicate concluziile acesteia.

Contractul de asistență și reprezentare se poate încheia punctual, doar pentru activitatea de analiză a situației juridice, având astfel opțiunea fie de a continua în fazele următoare alături de noi, fie de a solicita o a doua opinie.

Asistență și reprezentare în procedurile prealabile acțiunilor în fața instanței

Vă asistăm și realizăm toate demersurile necesare atunci când legea prevede necesitatea unei proceduri prealabile acțiunii în fața instanței.

Asigurăm:

  • redactarea cererilor și a plângerilor prealabile;
  • depunerea acestora la autoritatea competentă;
  • urmărirea soluționării acestora;
  • realizarea demersurilor pentru exercitarea căilor de atac împotriva soluțiilor autorităților din procedura prealabilă.

Contractul de asistență și reprezentare se poate încheia punctual, doar pentru activitatea de realizare a procedurilor prealabile.

Asistență și reprezentare în fața instanțelor în fond, în apel sau recurs și în căile extraordinare de atac

Asigurăm:

  • asistența și reprezentarea în fața instanțelor de judecată din București și din țară;
  • redactarea actelor procedurale;
  • prezența la toate termenele de judecată;
  • redactarea actelor procedurale pentru exercitarea căilor de atac: apel, recurs, contestație în anulare, revizuire și reprezentarea la termenele de judecată în căile de atac.

Contractul de asistență și reprezentare se încheie în general pentru o fază a judecății: pentru reprezentarea în primă instanță, pentru reprezentarea în calea de atac.

Asistență și reprezentare în faza de executare silită

În situația în care sunteți executați silit pentru plata unei amenzi, vă asigurăm asistență și reprezentare în relația cu autoritățile și pentru contestarea măsurilor în fața instanței de judecată.

Contractul de asistență juridică se încheie  în general pentru fiecare demers specific acestei faze.

Cum ne contactați

Pentru stabilirea unei întâlniri, ne puteți contacta la numerele de telefon +4 / 0755 024 599 sau +4 / 0749 117 486 sau la adresa de e-mail office@corobana.com, de luni până vineri între orele 9:00 - 20:00 și în afara orelor de program pentru urgențe din domeniul dreptului penal.